Senself, een wereld vol talenten!

Wil jij jouw talent ontwikkelen en inzetten in jouw omgeving? Meld je dan aan voor één van de Senself projecten.

Wat is Senself?

Senself is het podium voor ontwikkelen en zichtbaar maken van talenten van mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Door deel te nemen aan trainingen en culturele activiteiten worden zij gestimuleerd meer uit zich zelf te halen, persoonlijke talenten te benutten, schijnbare ‘onmogelijkheden’ mogelijk te maken en vooral trots op zichzelf te zijn!

Senself Training

Onder begeleiding van een professionele coach gaan de deelnemers op zoek naar hun talenten. Tijdens de training wordt er stil gestaan bij de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers en wordt het werken in teamverband gestimuleerd. Senself werkt samen met verschillende grote culturele evenementen in Nederland, de deelnemers van de training werken toe naar deze evenementen. Op basis van hun persoonlijke talenten en uitdagingen, nemen zij een passende rol aan in de uitvoer van het evenement. Voorbeelden van een rol zijn: het begeleiden van een workshop, deelname aan een theatervoorstelling, een film opnemen, promotor of door naar voren te treden als gastheer/-vrouw.

Senself Adviesteam

Het landelijke Senself adviesteam is te vinden op de Senself evenementen door heel het land. Zij adviseren de organisatie op het gebied van onder anderen communicatie en toegankelijkheid. Daarnaast inspireren zij nieuwe Senself trainingsdeelnemers door ervaringen en kennis te delen.

Senself op culturele evenementen

Senself programmeert interactieve en zintuigprikkelende workshops en activiteiten waarbij talenten centraal staan. Deze workshops en activiteiten worden begeleid door de trainingsdeelnemers die de bezoekers uitdagen om (verborgen) talenten in te zetten en zichzelf te verbazen over hun persoonlijke mogelijkheden en die van anderen. Tijdens het evenement wordt de ontmoeting en samenwerking tussen mensen met en zonder een beperking gestimuleerd.

Senself werkt onder andere samen met het Amsterdam Dance Event, festival deBeschaving, Stukafest, Culturele Zondagen, Parkpop, Go Short - International Film Festival, Duizel in het Park en Tweetakt – Kaap.

Hero of the Sky

Senself brengt jongeren met een bijzonder talent in contact met culturele professionals. Vanuit hun persoonlijke talenten vindt er kennis uitwisseling plaats, inspireren en motiveren zij elkaar om te komen tot een gezamenlijke creatie. De culturele evenementen bieden vervolgens een podium om die gezamenlijke creatie te tonen. Zo werd er al eens gerapt met Willie Wartaal, een graffiti piece gemaakt met professionele graffiti artiest Telmo Pieper en gedanst met Redo, bekend van Everybody Dance Now.

Conn-act

Conn-act is een landelijk maatjesproject op gelijkwaardige en vriendschappelijke basis. Jongeren (18-35 jaar) met en zonder licht verstandelijke of lichamelijke beperking worden met elkaar gekoppeld in een periode van vier maanden. Er wordt kennis gemaakt met elkaars wereld door binnen deze periode vier keer een activiteit te ondernemen naar keuze. (Hiervoor is een klein budget beschikbaar) Koppelingen worden zo dicht mogelijk bij de woonplaats van de deelnemers gemaakt. Elk koppel kan er voor kiezen om na de vier ontmoetingen zelfstandig af te blijven spreken.
Voor aanmeldingen of vragen kan je contact opnemen via conn-act@stichtingskyway.nl

Toegankelijkheid

Senself draagt bij aan de basis toegankelijkheid voor mensen met een beperking op de evenementen middels advisering en waar nodig de inzet van faciliteiten.

Possibilize

Senself is een initiatief van Possibilize. Deze stichting stimuleert, motiveert en ondersteunt groepen mensen om op basis van eigen kracht actief deel te nemen aan activiteiten die voor hen in eerste instantie niet toegankelijk lijken. Daarvoor organiseert Possibilize baanbrekende evenementen die inspireren tot integratie en normalisatie van de doelgroep in de samenleving.

Possibilize
Verbeetenstraat 10
4812 XL Breda
+31 6 484 689 66

Beeldmateriaal in de vorm van zowel foto's en/of video, gemaakt tijdens Senself, kan gebruikt worden voor publicaties. Wanneer je hiervoor geen toestemming geeft, dien je dit voorafgaand aan het Senself evenement, per mail aan de organisatie bekend te maken.

Senself is een initiatief van Possibilize
Sluiten