Senself, een wereld vol talenten!

Wil jij jouw talent ontwikkelen en inzetten in jouw omgeving?

Wil jij een inclusief evenement?

Wat is Senself?

Senself is het platform voor ontwikkelen en zichtbaar maken van talenten van mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Senself doet dat vanuit de drie-eenheidsprincipe: acceleratie, participatie en normalisatie.

Acceleratie

Door het toepassen van ‘possibilizing’, kan iedereen zijn of haar eigen talenten ontdekken en verder ontwikkelen. Dit zorgt ervoor dat mensen met een beperking trots kunnen zijn op zichzelf en dat de aandacht uitgaat naar hun talenten in plaats van beperkingen. Door deze talenten te delen in de maatschappij, inspireren zij bovendien andere mensen met en zonder beperkingen.

Participatie

In onze optiek houdt integratie in de praktijk vaak in dat de minderheid zich dient aan te passen aan de meerderheid. Possibilize is van mening dat ware integratie op basis van gelijkwaardigheid zou moeten plaatsvinden. Dat wil zeggen: door wederzijds begrip en respect nemen beide werelden elkaars krachten en talenten over en ontstaat er participatie.

Normalisatie

Gelijkwaardigheid is het minimum dat benodigd is om te komen tot normalisatie. Door het talent in plaats van de beperking een plek te bieden wordt dat het criterium om de persoon op te beoordelen. Activatie op basis van je talent!

Door deel te nemen aan trainingen en culturele activiteiten worden zij gestimuleerd meer uit zich zelf te halen, persoonlijke talenten te benutten, schijnbare ‘onmogelijkheden’ mogelijk te maken en vooral trots op zichzelf te zijn!

Senself training

Hoe weet je wat jouw talent is en hoe kun je dat inzetten voor jezelf en je omgeving? Daar gaan de deelnemers in de training onder begeleiding van een professionele coach achter komen. Door veel te doen, te ontmoeten, lachen, plezier te maken, zich veilig te voelen en te ervaren dat ze zich ontwikkelen aan de hand van een functie een festival.

Senself werkt samen met verschillende grote culturele evenementen in Nederland, de deelnemers van de training werken toe naar een taak op deze evenementen. Op basis van hun persoonlijke talenten en uitdagingen, nemen zij een passende rol aan in de uitvoer van het evenement. Voorbeelden van een rol zijn: het begeleiden van een workshop, deelname aan een theatervoorstelling, een film opnemen, promotor of door naar voren te treden als gastheer/-vrouw.

Inclusief evenement

Hoe onderscheidt een evenement zich van de rest? Hoe realiseer je maatschappelijk meerwaarde? Senself is het middel voor evenementen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Ze zorgt voor een inclusief evenement, biedt inspiratie voor en achter de schermen, voor bezoekers en medewerkers en genereert ook nog eens extra media-aandacht.

Senself werkt onder andere samen met het Amsterdam Dance Event, festival deBeschaving, Stukafest, Culturele Zondagen, Parkpop, Go Short - International Film Festival en Duizel in het Park.

In het verleden ontwikkelde Senself ook culturele producties; de potentie daarin heeft geleid tot een afzonderlijk project genaamd ‘Partofit’.

Toegankelijkheid

Senself draagt bij aan de basis toegankelijkheid voor mensen met een beperking op de evenementen middels advisering en waar nodig de inzet van faciliteiten.

Possibilize

Possibilize inspireert en activeert om te denken en handelen in mogelijkheden, in ieder situatie. Wij zetten mensen in beweging om hun talenten te benutten en dromen waar te maken. Dit doen wij door hen als platform de kans te geven baanbrekende projecten te organiseren, zoals Sencity, het internationale muziekevenement voor doven, slechthorenden en horenden. De jongeren draaien mee in alle facetten en op alle niveaus van de projectorganisatie. Ze ontdekken verborgen talenten en ontwikkelen die verder. Om uiteindelijk een project te realiseren dat op het eerste gezicht onhaalbaar leek. Hierdoor zien zij met eigen ogen hoe het onmogelijke mogelijk gemaakt kan worden. En met deze bewustwording kunnen zij weer andere jongeren in hun omgeving inspireren ook ‘out of the box' te denken.

Contact
info@possibilize.today

0031(0)6 2929 1016

Postadres:
Postbus 43014
3540 AA, Utrecht
The Netherlands

Bezoekadres:
Utrecht: Oudenoord 330, 3513 EX Utrecht, The Netherlands

Beeldmateriaal in de vorm van zowel foto's en/of video, gemaakt tijdens Senself, kunnen gebruikt worden voor publicaties. Wanneer je hiervoor geen toestemming geeft, dien je dit voorafgaand aan het Senself evenement, per mail aan de organisatie bekend te maken.

Senself is een initiatief van Possibilize
Sluiten